Шаблоны для dle 9.2. вкусные рецепты
> О нас

Реєстраційний номер ДР:1 224 120 0000 001995

Дата державної реєстрації: 11.12.2000р.

Дата реєстрації в реєстрі фінансових установ: 12.10.2004р., реєстраційний номер 14101088

Адреса: 49000. Дніпропетровська обл., м.Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 41г.

 

КРЕДИТНА СПІЛКА "ВЗАЄМНИЙ КРЕДИТ" - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

 

Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності:

 

 - приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

 

- надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченності в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також селянські (фермерські) господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

 

 - залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

- виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

 

- у разі участі в об'єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об'єднаної кредитної спілки;

 

 - розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, та паї кооперативних банків;

 

 - залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Держфінпослуг. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

 

- надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Держфінпослуг;

 

 - виступає членом платіжних систем;

 

 - оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого їм кредиту;

 

 - провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

 

 

 


Вернуться назад